הוצאה לפועל | כינוס נכסים בהוצאה לפועל | הוצאה לפועל - טפסים | מידע שימושי | אודות האתר | צור קשר | רפורמה בהוצאה לפועל
מה אתה מחפש?

 

הוצאה לפועל - דף הבית > סקירה של הרפורמה בהוצאה לפועל בעקבות קבלת חוק ההוצאה לפועל החדש בכנסת

הרפורמה בהוצאה לפועל בעקבות קבלת חוק ההוצאה לפועל החדש בכנסת

יום שני, 24 בנובמבר 2008

תקציר

לפני מספר שבועות, ביום שלישי, 4 בנובמבר 2008, אושר חוק הרפורמה בהוצאה לפועל בקריאה שניה ושלישית בכנסת. החוק שואף מחד לייעל את גביית החובות מחייבים ומנגד לבצר את זכויות היסוד של החייבים. בכל הנוגע לייעול גביית החובות, יקנה החוק החדש לרשמים של לשכות ההוצאה לפועל כוח משמעותי באיסוף מידע על מצבו הכלכלי ונכסיו של החייב הן מגופים פיננסיים כגון בנקים, חברות אשראי וחברות ביטוח, והן מגופי מידע ממשלתיים כגון רשם המקרקעין ורשות הרישוי. בנוסף לשיפור ביכולת איסוף המידע על החייב, מעניק חוק ההוצאה לפועל החדש לרשמים כוח להטיל סנקציות של עיקול נכסים וכספים של חייב, גם אם אלה מצויים בידי צד שלישי. פרט לסנקציות אלה, יוכלו רשמים גם להקפיא לחייב את כרטיסי האשראי שלו, את רשיון הנהיגה שלו ואת דרכונו על מנת להפעיל עליו לחץ לפרוע את חובו. בצד הייעול באיסוף המידע על מצבו הכלכלי של החייב ובמתן הכוח לרשמי ההוצאה לפועל להטיל סנקציות, החוק מבקש גם לבצר את השמירה על זכויות האדם של החייב. ובהקשר זה מתקן החוק שני עיוותים. ראשית, במסגרת הרפורמה בהוצאה לפועל יצומצמו בשלב ראשון פקודות המאסר המוצאות נגד חייבים ובתוך שנתיים הן יופסקו כליל לתקופת ניסיון. שנית, באה הרפומה להגן על לווי משכנתאות שאינם עומדים בתשלומי המשכנתא. ההגנה שמעניק החוק החדש היא בכך שבנקים לא יוכלו לפנות דיירים בשל חוב משכנתא אלא אם כן הם מעמידים לרשות הדיירים דיור חלופי הולם. רשמי ההוצאה לפועל יוכלו לקבוע את משך התקופה לה יהיו זכאים הדיירים לדיור חלופי. בכך, מבקש החוק החדש למנוע מצב של מחוסרי דיור, ולהעניק לחייבי המשכנתאות אפשרות למצוא דיור חלופי מבלי לפגוע בכבוד האדם שלהם.

להלן תובא סקירה מקיפה ויסודית של השינויים שיחולו במערכת ההוצאה לפועל בעקבות הרפורמה וכניסתו לתוקף של חוק ההוצאה לפועל החדש

 

הצגת השינויים המרכזיים שהוכנסו ברפורמה בהוצאה לפועל

 

ביום 4.11.08 התקבל בכנסת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29), התשס"ט – 2008 (להלן – "החוק המתקן") - ביום 16.11.08 פורסם החוק המתקן - כאשר בחוק המתקן הוכנסו לתוך חוק ההוצאה לפועל , התשכ"ז – 1967 (להלן – "החוק המקורי") תיקונים ושינויים רבים, חלקם מהפכניים. את עיקר השינויים נציג להלן. למען הנוחות, ייכונה חוק ההוצל"פ הנוכחי (החוק המקורי בו שולבו הוראות החוק המתקן) – "החוק הנוכחי".

 

המועד שבו ייכנסו הוראות החוק המתקן לתוקף:

בסעיף 55 לחוק המתקן נקבע מתי ייכנסו לתוקף הוראות החוק המתקן, כמפורט להלן:

 

הוצאתה של מערכת ההוצל"פ מהרשות השופטת והפיכתה לחלק מהרשות המבצעת:

 

חובת המתנה בת 30 יום בטרם פתיחת תיק הוצל"פ:

 

קבלת מידע על חייב מידי גורמים שונים:

 

סמכויות שיפוטיות של רשמי ההוצל"פ:

 

ערכאת הערעור על החלטות רשמי ההוצל"פ:

 

הוצאה לפועל "במסלול מקוצר":

 

מיטלטלין (מוחשיים) הפטורים מעיקול:

 

נכסים שאינם ניתנים לעיקול בידי צד שלישי:

 

סידור חלוף במקרה של פינוי מבית מגורים:

 

הטלת הגבלות מיוחדות על חייב משתמט:

 

צו הבאה:

 

צו מאסר:

 

חלוקת כספים שנגבים בתיק הוצל"פ אחד בין כל הזוכים בכל התיקים:

 

יידוע  בדבר פניה להליכי פשיטת רגל והשהיית הליכים לצורך הפניה:

 

זכאות אפשרית לשכ"ט עו"ד של תובע שהגיש תביעה לסכום קצוב לבית המשפט, במקום להוצל"פ:

 

הפרשי הצמדה וריבית בהוצאה לפועל על שטר ועל תביעה על סכום קצוב:

 


סקירה זו כמו גם המידע והנתונים המתפרסמים באתר hotzaa-lapoal.co.il מוגשים כשירות לציבור ומסופקים 'as is', ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת. האתר hotzaa-lapoal.co.il אינו נושא באחריות כלשהי לשימוש בתכנים, ולא יהיה צד לתביעה נזיקית או חוזית או תביעה אחרת כלשהי בעקבות נזק שייגרם כתוצאה משימוש בתכני האתר.