הוצאה לפועל | כינוס נכסים בהוצאה לפועל | הוצאה לפועל - טפסים | מידע שימושי | אודות האתר | צור קשר | רפורמה בהוצאה לפועל


מה אתה מחפש?

 

 

כינוס נכסים בהוצאה לפועל

 

דף הבית > כינוס נכסים בהוצאה לפועל > שכרו של כונס נכסים בהוצאה לפועל

שכרו של כונס נכסים בהוצאה לפועל

שכרו של כונס נכסים בא בגדר הוצאות שמוטלות על החייב ושנחשבות לחלק מהחוב הפסוק

כך נפסק לאור ההוראה המשולבת של תקנה 9(ב) לתקנות ההוצאה לפועל ושל סעיף 59(א) לחוק ההוצאה לפועל. לכן, ניתן להגדיל את קרן החוב בהוצאה לפועל בשיעור השכר שנפסק ע"י ראש ההוצאה לפועל. הדבר נכון גם במקרה שבו כונס הנכסים משמש גם כב"כ הזוכה באותו תיק הוצאה לפועל שבו מונה ככונס (פסק דין מחוזי ת"א 22.3.06 בר"ע 1102/05). 29

שיעור ואופן קביעת שכר כונס נכסים

המועד בו יש לפסוק שכר כונס נכסים

בימ"ש מבטל החלטת ראש ההוצאה לפועל וקובע כי כונס, שסיים תפקידו והוחלף ע"י כונס אחר , זכאי באותו שלב כבר לקבל שכרו, ואין חובה שימתין לתום הליכי הכינוס (פסק דין מחוזי ת"א 11.7.07 בר"ע 2803/06). 167

מעמדו האובייקטיבי המיוחד של כונס הנכסים מצדיק ששכרו ייפסק ע"י בימ"ש/ראש ההוצאה לפועל, ולא ייקבע ולא ישולם בפועל ע"י בעל הדין שגרם למינויו

כך נפסק, אמנם לגבי כונס זמני שמונה ע"י בית המשפט, אך דברי בית המשפט נאמרים על דרך העקרון והם יפים גם למינוי כונס בהוצאה לפועל. בית המשפט גם קובע שיש לתת לבעלי הדין הנוגעים בדבר זכות טיעון ביחס לגובה השכר שייפסק (פסק דין עליון 10.4.07 רע"א 11356/05). 155

מיהות הגורם שצריך לשאת בתשלום שכר הטרחה של כונס הנכסים

שכר במקרה של מימוש משכנתא (או מישכון זכויות) לגבי דירת מגורים

שכר במקרה של מימוש נכס במסגרת תיק הוצאה לפועל רגיל לביצוע פסק דין

זכאות לשכר טרחה גם ללא מימוש הנכס

דוגמא למקרה בו ראש ההוצאה לפועל פוסק שכר, כאשר ב"כ הזוכה מונה ככונס לצורך מימוש זכות בנכס מקרקעין של החייב, ובסופו של דבר הנכס לא מומש (כנראה לאור שעבודים הרובצים עליו) אך נעשתה פשרה כספית בתיווכו של כונס הנכסים. (פסק דין מחוזי ת"א 22.3.06 בר"ע 1102/05). 29

כונס עורך דין אינו זכאי לעכב בידיו (כאמצעי גביית שכר טרחה מהזוכה שמטעמו מונה) את הנכס שמומש בכינוס

אושרה החלטת ראש הוצאה לפועל לפיה על כונס הנכסים להעביר מידיו את הנכס (הרכב) הממושכן ולמוסרו לרוכש הרכב במימוש, ולא לעכבו בידי כונס הנכסים, כאמצעי גביית שכר טרחה מהזוכה. זאת, לאחר שנפסק, כי הנכס הגיע לעורך הדין כונס הנכסים ככונס ולא כעורך דין של הזוכה, ומכוח הברדה עקרונית זו, לא ניתן להחיל על כונס הנכסים את דיני עורך דין-לקוח הרגילים (פסק דין מחוזי ת"א 23.5.06 בר"ע 3161/05). 22