הוצאה לפועל | כינוס נכסים בהוצאה לפועל | הוצאה לפועל - טפסים | מידע שימושי | אודות האתר | צור קשר | רפורמה בהוצאה לפועל


מה אתה מחפש?

 

 

כינוס נכסים בהוצאה לפועל

 

דף הבית > כינוס נכסים בהוצאה לפועל > פרוצידורת מימוש משכנתא (או מישכון זכויות) על דירת מגורים של החייב

פרוצידורת מימוש משכנתא (או מישכון זכויות) על דירת מגורים של החייב

התכליות של ההסדר המיוחד שנקבע בחוק ההוצאה לפועל

חובת הקפדה על הגשת בקשת ביצוע כדין ומתן זכויות לפי סעיף 81ב1 לחוק ההוצאה לפועל

תחולת ההסדר שבסעיף 81ב1 לחוק ההוצאה לפועל על חוב מובטח מכל סוג

המתנה של חצי שנה מאז תחילת היווצרות החוב/הפיגור

חובת תשלום אגרה מפוצלת (אגרה ראשונית ותוספת אגרה)

ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל למימוש משכון על זכויות אובליגטוריות בנכס מקרקעין כאשר הזכויות טרם נרשמו בלשכת רישום המקרקעין

נפסק כי ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל למימוש משכון על זכויות אובליגטוריות בנכס מקרקעין, כאשר הזכויות טרם נרשמו בלשכת רישום המקרקעין, וכי, לאחר שהזכויות יירשמו בלשכת רישום המקרקעין, זכאי הזוכה להמשיך בהליכי ההוצאה לפועל ולרשום משכנתא לטובתו בטאבו (פסק דין מחוזי ת"א 2.2.98 ע"א 1192/97). 136

המקרים בהם מותר לבעל משכון על זכות אובליגטורית בלבד לממש בהוצאה לפועל את נכס המקרקעין עצמו

ערובה שעל הכונס להמציא עם מינויו

פסק דין הדן באופן מקיף ומעמיק בסוגיה, ומשיב על השאלות: האם ומדוע על כונס להמציא ערובה/בטוחה? מהו סוג הבטוחה/ערובה המתאים? האם יש לחייב כונס להמציא ערבות בנקאית או ערבות של הבנק הזוכה? בית משפט מבטל החלטת ראא ההוצאה לפועל ופוסק שברגיל (בתיקי מימוש פשוטים וסטנדרטיים) די בהמצאת התחייבות עצמית של הכונס (שמשמעותה היא בעיקר טקסית, בעידן זה שבו לכל כונס אמור להיות ביטוח אחריות מקצועית) (פסק דין מחוזי חיפה 31.10.06 בר"ע 689/06). 8

פינוי מקרקעין למגורים