הוצאה לפועל | כינוס נכסים בהוצאה לפועל | הוצאה לפועל - טפסים | מידע שימושי | אודות האתר | צור קשר | רפורמה בהוצאה לפועל


מה אתה מחפש?

 

 

כינוס נכסים בהוצאה לפועל

 

הוצאה לפועל - דף הבית > כינוס נכסים בהוצאה לפועל > מקרים מיוחדים בהם ממונה כונס נכסים בהוצאה לפועל

מקרים מיוחדים בהם ממונה כונס נכסים בהוצאה לפועל

מימוש חלקו של חייב בנכס מקרקעין על דרך של בקשה לפירוק שיתוף בהם

מימוש משכון על מיטלטלין שפרטיהם לא ברורים/מיטלטלין פטורים מעיקול

בימ"ש מאשר קביעות ראש ההוצאה לפועל, לפיהן נדחתה טענת חייב כנגד מימוש משכון על מיטלטלין שמצוים בידי החייב ושפרטיהם וטיבם ושווים לא ידועים לזוכה בעל המשכון. נדחתה טענת החייב, שנסמכה על סעיף בהסכם המשכון, לפיה מדובר במיטלטלין הפטורים מעיקול, וזאת לאחר שנקבע כי החייב לא יצא ידי חובת ההוכחה המוטלת עליו בנדון. נדחתה גם טענת החייב לתחולת הפטור הניתן בהוצאה לפועל לפריטי מעוקלים שערכם קטן מ- 300 ₪ לפריט, וזאת לאחר שנפסק שפטור זה ניתן בהוצאה לפועל בגדר הוראות נוהל ואינו בגדר חוק, ולכן לא חל על הצצדים מכוח הסכם המשכון (פס"ד מחוזי ירושלים 24.7.07 בר"ע 3039/07). 178

מינוי כונס נכסים בתיק שבו שני הצדדים הם קרובי משפחה

מינוי כונס למימוש שעבוד על זכות לדיירות מוגנת

מינוי כונס למימוש שעבוד מס (לפי פקודת המיסים גביה)

מינוי כונס על רכב

מינוי כונס נכסים על זכותו של החייב לקבל כספים במסגרת הסדר נושים בפש"ר של חברה בפירוק

מינוי כונס על זכות חוזית-אישית של חייב כבר-רשות/כמתיישב

מינוי כונס בתיק הוצאה לפועל של נושה רגיל, שהינו גם נושה מובטח

מקרה בו הכונס מונה ע"י בימ"ש אך הליכי הכינוס ננקטים בהוצאה לפועל

מינוי כונס על מניות של החייב בחברה בע"מ

מינוי יותר מכונס נכסים אחד