הוצאה לפועל | כינוס נכסים בהוצאה לפועל | הוצאה לפועל - טפסים | מידע שימושי | אודות האתר | צור קשר | רפורמה בהוצאה לפועל


מה אתה מחפש?

 

 

כינוס נכסים בהוצאה לפועל

 

דף הבית > כינוס נכסים בהוצאה לפועל > הליכי מימוש משכנתא / משכון – מבחר סוגיות

הליכי מימוש משכנתא / משכון – מבחר סוגיות

הליך מכר עצמי

 

חזור לראש הדף

על הרציונאל שבהסדרי מימוש משכנתא

פסה"ד עומד בהרחבה על רציונאל זה (הקניית מכשיר בידי הנושה של מסלול מהיר, פשוט ונוח לפירעון החוב, וחיסון זכותו של הנושה מטענות העולות מעסקת היסוד), על האופן שבו הוא בא לידי ביטוי בהסדרי החוק ועל גבולותיו (פס"ד מחוזי ירושלים 15.12.03 4353/03). 127

חזור לראש הדף

נושה זכאי לממש משכנתא ללא תלות בתיק איחוד וללא תלות בכך שאותו חוב המובטח במשכנתא נגבה כבר במסגרת תיק האיחוד

כך נפסק, תוך הצגת ההסדרים ורציונאל הדברים (החלטה עליון 30.10.00 102/00). 128

חזור לראש הדף

על ההבדל בין משכון לבין משכנתא

הצגת הדברים בפס"ד הסוקר סמכותו של ראש ההוצאה לפועל במימוש משכון (פס"ד מחוזי ירושלים 21.6.06 ע"א 9163/06). 53

חזור לראש הדף

על אופן רישום המשכון ברשם המשכונות

הצגת הדברים בפס"ד הסוקר סמכותו של ראש ההוצאה לפועל במימוש משכון (פס"ד מחוזי ירושלים 21.6.06 ע"א 9163/06). 53

חזור לראש הדף

על אופן ומועד רישום מישכון של חברה

הצגת הדברים בפסה"ד (פס"ד מחוזי חיפה 27.2.07 ה"פ 172/04). 142

חזור לראש הדף

על טעויות ברישום במרשמים ועל היקף חובת הבדיקה של המבקש להסתמך עליהם

בפס"ד זה הוכח שנעשו 2 טעויות במירשמים, אחת של רישום בקשם החברות של משכון האוסר על העברה בלבד של זכויות (ולא גם של השכרתן) והשניה של אי-רישום ע"י מינהל מקרקעי ישראל את המשכון המקורי גם על הזכויות החדשות שנרשמו לאחר הסכם הפיתוח. נפסק, למרות שתי הטעויות, לטובת הבנק בעל המשכון ולרעת השוכר שביקש להסתמך על הטעויות, תוך שנקבע שהשוכר-הבודק לא ביצע כל הבדיקות הדרושות (גם של המסמכים עצמם שמאחורי תדפיסי המירשמים) ולמעשה עצם את עיניו מלראות המצב לאשורו (פס"ד מחוזי חיפה 27.2.07 ה"פ 172/04). 142

חזור לראש הדף

על חובת בעל המשכנתא לרשום בשטר המשכנתא את כל החיובים המבוטחים, שכן ניתן לממש רק את אותם חיובים

הצגת הדברים בהרחבה בפסה"ד (פס"ד מחוזי ירושלים 15.12.03 4353/03). 127

חזור לראש הדף

על אופן מימוש המשכון, כולל הפרוצידורה בהוצאה לפועל

הצגת הדברים בפס"ד הסוקר סמכותו של ראש ההוצאה לפועל במימוש משכון (פס"ד מחוזי ירושלים 21.6.06 ע"א 9163/06). 53

חזור לראש הדף

על היקף סמכותו של ראש ההוצאה לפועל במימוש משכון

חזור לראש הדף

טענה לפיה מסמכי המשכון שהוגשו להוצאה לפועל אינם ברורים/מספיקים ולכן לא ניתן לממשם

חזור לראש הדף

כוחה ונפקותה של חתימת אדם על מסמכי שעבוד נכס

חזור לראש הדף

תסבוכת שנוצרת כתוצאה מספק לגבי תחולת המשכנתא הממומשת על הנכס הממומש

חזור לראש הדף

טענות פרוצידורליות לגבי אופן הגשת מסמכי המשכנתא ולגבי אופן פתיחת התיק בהוצאה לפועל

נדחתה טענת חייבות שונות בתיק הוצאה לפועל אחד, כי אסור היה לפתוח תיק הוצאה לפועל אחד למימוש מספר משכנתאות של מספר חברות קשורות וכי בקשת המימוש לא הוגשה בהתאם לתקנה 99 לתקנות ההוצאה לפועל. נדחתה גם בקשת החייבות לחקור את המצהיר מטעם הבנק ההמשכן, משום שהחייבות לא כפרו בקיום החוב עליו הוצהר בתצהיר (החלטה עליון 19.10.06 רע"א 3941/05). 25

חזור לראש הדף

ייחודו של מנגנון המשכון – גביה מהירה

ייחודו של מגנון המשכון הוא במתן אפשרות לנושה לקבל את הכספים המגיעים לו בדרך מהירה וללא דחיות מיותרות. יתר על כן, עיכוב במימוש הנכס עלול לגרום לממשכן נזק באופן שייגרעו סיכוייו להיפרע הימנו, גם אם בסופו של יום תידחה ההתנגדות למימוש ויורשה המימוש (פס"ד עליון 21.9.06 רע"א 4327/06). 17

חזור לראש הדף

ביטול אישור שניתן על ידי ראש ההוצאה לפועל למכר

 

חזור לראש הדף

פדיון הנכס הממושכן ע"י החייב

חזור לראש הדף

פדיון הנכס הממושכן ע"י צד שלישי, לרבות בנק מממן

חזור לראש הדף

מעמד לצדדים שלישיים בהליכי מימוש משכנתא

חזור לראש הדף

צד שלישי שטוען לזכות בנכס נשוא הכינוס

חזור לראש הדף

טענות לגבי תוקפו של שטר המשכנתא

חזור לראש הדף

עיכוב הליכי מימוש משכנתא עד להכרעה בתובענה לפס"ד הצהרתי על הזכויות בנכס המשועבד

חזור לראש הדף

אינטרס ההסתמכות של רוכש פוטנציאלי מהכונס

דיון מקיף בשאלה, האם יש כלל אינטרס הסתמכות לרוכש פוטנציאלי שמתקשר עם הכונס בהסכם מכר המותנה באישור ראש ההוצאה לפועל ו/או בית המשפט. קביעה שלא קיים אינטרס כזה, וגם אם קיים, הרי שהאינטרס הנוגד של החייב למיקסום התמורה גובר (פס"ד מחוזי ת"א 16.3.06 בר"ע 2437/05). 34

חזור לראש הדף

דוגמא לנוסח הסכם פשרה לפריסת חוב כספי

הנוסח צורף לפס"ד עליון (פס"ד עליון 31.10.05 ע"א 3428/05). 47

חזור לראש הדף

הליכים מקבילים של מימוש משכנתא ותביעה כספית

חזור לראש הדף

התיישנות מימוש משכנתא

בית המשפט דוחה טענת זוכה, לפיה מועד פתיחת תיק למימוש משכנתא הינו רלוונטי למניין תקופת התיישנות טענות חייב נגד שטר המשכנתא (פס"ד מחוזי ת"א 12.8.07 ה"פ 1017/04). 195

חזור לראש הדף