הוצאה לפועל | כינוס נכסים בהוצאה לפועל | הוצאה לפועל - טפסים | מידע שימושי | אודות האתר | צור קשר | רפורמה בהוצאה לפועל


מה אתה מחפש?

 

 

כינוס נכסים בהוצאה לפועל

 

דף הבית > כינוס נכסים בהוצאה לפועל > הליכי מימוש וכינוס כפופים לעקרון תום הלב מצד הזוכה ולשיקול דעת ראש ההוצאה לפועל לגבי סבירותם ומידתיותם

הליכי מימוש וכינוס כפופים לעקרון תום הלב מצד הזוכה ולשיקול דעת ראש ההוצאה לפועל לגבי סבירותם ומידתיותם

זכותו של בעל משכנתא להחליט אם ומתי ואיך לממש את הנכס כפופה לעקרון תום הלב ולחובתו להתחשב בנושים האחרים

מימוש מספר נכסים משועבדים בגין אותו חוב מובטח

לראש ההוצל"פ יש סמכות שלא ליישם סנקציה מוסכמת בלתי מידתית

בית המשפט מבטל אישור מכר ע"י ראש ההוצל"פ, תוך קביעה שמימוש הסנקציה החוזית בין הכונס לבין החייב (סנקציה שאיפשרה ע"פ לשונה את המכר) אינו סביר בנסיבות המקרה, שלפיהן יתרת החוב היתה זעומה וההפרה נשוא הסנקציה היתה של ימים ספורים. בית המשפט משתית את קביעתו על עקרון תום הלב ועל הסמכות לנקוט בסעד חמור פחות ע"פ סעיף 8(ב) לחוק ההוצל"פ (פס"ד מחוזי ת"א 12.7.07 בר"ע 1264/06). 168

לראש ההוצל"פ יש סמכות שלא לאשר מכר נכס ממושכן אם יתרת החוב היא קטנה

בית המשפט מבטל אישור מכר ע"י ראש ההוצל"פ, תוך קביעה שמימוש הסנקציה החוזית בין הכונס לבין החייב (סנקציה שאיפשרה ע"פ לשונה את המכר) אינו סביר בנסיבות המקרה, שלפיהן יתרת החוב היתה זעומה וההפרה נשוא הסנקציה היתה של ימים ספורים. בית המשפט משתית את קביעתו על עקרון תום הלב ועל הסמכות לנקוט בסעד חמור פחות ע"פ סעיף 8(ב) לחוק ההוצל"פ (פס"ד מחוזי ת"א 12.7.07 בר"ע 1264/06). 168