הוצאה לפועל | כינוס נכסים בהוצאה לפועל | הוצאה לפועל - טפסים | מידע שימושי | אודות האתר | צור קשר | רפורמה בהוצאה לפועל


מה אתה מחפש?

 

 הוצאה לפועל - מפתח עניינים

 
הוצאה לפועל - דף הבית > הוצאה לפועל > נכסים שלא ניתן לעקלם

נכסים שלא ניתן לעקלם

זכות עתידה לעומת תקוה או ציפיה בלבד שבעתיד תיווצר זכות

לצורך עיקולה, על הזכות המעוקלת להיות שלמה, מגובשת ובלתי מותנית

חייב לא זכאי לחסינות כפולה מעיקול נכסיו

הגדרת הביטוי "נכס שאינו ניתן לעיקול לפי כל דין" בסעיף 50 (א)(1) לחוק ההוצאה לפועל

מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול

פסק דין תקדימי וחשוב, שמפרש הוראות סעיף 22(א)(4) לחוק ההוצאה לפועל (כלים שמשמשים לחייב בייצור פרנסתו) בשילוב עם תקנה 50 לתקנות ההוצאה לפועל (סכום הכלים הפטור מעיקול ע"פ הסעיף הנ"ל), כך שהסכום הנקוב בתקנה מתייחס לכל אחד מפריטי המיטלטלין, ולא לכל הפריטים ביחד. הפרשנות הנ"ל נסמכת על התכליות והאיזונים הכלליים שהותוו בפסיקת בית המשפט העליון (פסק דין מחוזי חיפה 10.7.07 ע"א 3470/06 ). 167

עיקול מקרקעין שאינם רשומים על שם החייב

על היקף החסינות מעיקולים הניתנת לעיריה ע"פ חוק ההבראה

הצגת הסדרי חוק ההבראה וקביעת היקף החסינות מעיקולים/שעבודים/המחאה הניתנת בתקופת ההבראה (פסק דין עליון 1.2.06 ע"א 10233/04). 19

כספי תמיכה שמועצה דתית מקבלת מתקציב המדינה

דיון בשאלה האם כספי מיסים והיטלי חובה שמגיעים מנישומים לרשות המקומית ומוחזקים בידי הנישומים הם בני עיקול

השאלה מועלית ונדונה, ללא הכרעה ומושארת בצריך עיון (פסק דין עליון 1.2.06 ע"א 10233/04). 19

היקף תחולת איסור עיקול מזונות

הקצבות למטרות חינוך לפי חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות למטרות חינוך)

זכות לגמלה ע"פ סעיף 303 (א) לחוק הביטוח הלאומי

משרד של אדם הוא לא נכס שלא ניתן לעקלו

סכום כסף שמופקד בביהמ"ש לצורך הכרעה ב"טען ביניים"

כספי מימון המגיעים לסיעות הכנסת לפי סעיף 15 לחוק מימון מפלגות

כספי קופת גמל למטרת קיצבה

כספי תגמולים שהופרשו ע"י מעביד לקופת גמל שייכים לעובד והם ברי-עיקול

פירוש היקף/סוג הפטור מעיקול ע"פ סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורין (עיקול אצל קופות גמל)

עיקול זכויות מבוטח ע"פ פוליסה שנקבעו בה מוטבים שאינם המבוטח

ערבות בנקאית שמופקדת בבית המשפט להבטחת הוצאות בהן יחויב החייב אינה ניתנת לעיקול

כך נפסק, תוך קביעה לפיה הערבות הבנקאית עצמה אינה בגדר נכס השייך לחייב ולפיכך לא ניתנת לעיקול, וזאת על יסוד הבחנה בין הכספים המשולמים לבנק כתנאי להוצאת ערבותו (כספים שהם כן ניתנים לעיקול, בהנחה שהחייב, ולא אחר, הפקידם בבנק) לבין הערבות עצמה, שמהווה התחייבות עצמאית של הבנק כלפי המוטב (פסק דין עליון 18.6.07 ע"א 2082/06). 176

מתנות חתונה

רכב של נכה

זכות של בן זוג על פי הלכת איזון המשאבים

נפסק, בעקבות הלכת העליון בע"א 4374/98, כי זכות בלתי רשומה של בן זוג ע"פ הלכת איזון המשאבים אינה ניתנת לעיקול, לאור מטרת הלכת איזון המשאבים, שהינה הסדרת חלוקת היחסים הפנימית בין בני הזוג (החלטה מחוזי חיפה 20.8.07 בש"א 9518/07, ת"א 610/07). 230

חשבון בנק בנאמנות

האם מסגרת אשראי שמעמיד צד ג' (שאינו בנק) לחייב הוא נכס בר עיקול